gallery/logo_ergopajot_baseline mail

Dementie en ergotherapie

 

70% van de personen met dementie wonen nog thuis mits zorg van een mantelzorger.

 

Ergotherapeute Nathalie volgde in 2017 de specialisatie "ergotherapie bij thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorger". Ze werkt via het EDOMAH model, een evidence based ergotherapieprogramma voor observatie en behandeling van personen met lichte tot matige dementie. Bij personen met een vergevorderde statium van dementie ligt haar nadruk op het instrueren van de mantelzorger. Alsook het bieden van comfort, veiligheid en zorg. Vaak moeten er dan meer hulpmiddelen ingeschakeld worden.

 

Ergotherapeute Nathalie zal samen met persoon met dementie, alsook zijn mantelzorger op zoek gaan naar
alternatieven voor de verloren vaardigheden, zorgen voor zinvolle dagbesteding, het verminderen van ongewenst gedrag, de omgeving aanpassen zodat het risico op vallen vermindert,  ...

 

Soms kan de heldere kijk en positieve benadering van de ergotherapeut de thuisistuatie al verlichtten.

 

De observatie & behandeling vindt plaats in de thuissituatie. Er wordt samengewerkt met de huisarts en/of andere hulpverleners die al langskomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/foto senioren