gallery/logo_ergopajot_white
gallery/logo_ergopajot_baseline mail
gallery/valpreventie

Valpreventie

 

Wist je dat 1 op 3 ouderen minstens 1 maal per jaar valt?

 

Veel ouderen onderschatten het probleem en zijn zich niet bewust dat voorkomen mogelijk is. Het is dan ook van groot belang om vallen ernstig te nemen en een ergotherapeut onder de arm te nemen.

 

Ergotherapeute Nathalie zal nagaan of je een verhoogd valrisico hebt en welke risicofactoren hier een rol in spelen. Heel wat van de risicofactoren voor vallen kunnen immers aangepakt of behandeld worden

 

Het kan gaan om:

 

  • het vergroten van vaardigheden (bv. veilig opstaan uit de zetel)

  • het vergroten van de mobiliteit (bv. bewegingsprogramma)

  • aanleren van andere gewoontes (bv. zittend douchen)

  • veranderen van de omgeving (bv. verwijderen van losliggend tapijt)

  • adviseren van hulpmiddelen (bv. toiletverhoger)

  • overleggen met de arts over medicatiegebruik

  • adviseren van veilig schoeisel

  • ...

 

Valpreventie gebeurd ALTIJD in de thuissituatie.